شیرینگ

شیرینک

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شیرینک از مجموعه بسته بندی های لیبل می باشد. ولی آنچه آن را متفاوت از لیبل می کند، جنس چاپی آن است که قابلیت کوچکتر شدن یا همان آب رفتن، در داخل تونل حرارتی را دارد. به همین دلیل شیرینک همان لیبلی می باشد که به بسته بندی محصول چسبیده و شکل بسته بندی را به خود گرفته است. چاپ شیرینک با هر دو روش چاپی روتوگراور و فلکسو انجام می گیرد. جنس آن تک لایه و چاپ آن از رو یا زیر می باشد.


کلیه حقوق برای گروه بازرگانی سیترا و مجموعه ی سیمین پک محفوظ است